Các mẹ đi Metro có thường lên list sẵn cần mua những thứ gì không hay tùy vào chương trình khuyến mãi? Các mẹ thường xuyên mua gì trong Metro và có lưu ý gì đặc biệt không, cho mình xin ít kinh nghiệm với! :Rose: :Rose: :Rose: