Do hoàn cảnh đưa đẩy, rình được lúc các ứng cử viên sáng giá đều bựn đi việc trọng đại hết nên em làm quả cách mạng đặng có nhà cho các mẹ 888 sớm khỏi phải chờ lâu. Nhất là để mấy cái người đã hứa hẹn show hàng đỡ cụt hứng mà dỗi.


Link các tầng nhà trước:


http://www.webtretho.com/forum/f112/nguoi-nhat-va-han-ho-thu-xep-nha-cua-sao-luc-nao-cung-sach-va-gon-507946/


http://www.webtretho.com/forum/f112/nguoi-nhat-va-han-ho-thu-xep-nha-cua-sao-luc-nao-cung-sach-va-gon-_phan-2-a-579188/#post13950776


http://www.webtretho.com/forum/f112/nguoi-nhat-va-han-ho-thu-xep-nha-cua-sao-luc-nao-cung-sach-va-gon-_phan-3-a-621474/


http://www.webtretho.com/forum/f112/chia-se-kinh-nghiem-giu-nha-sach-gon-va-dep-theo-phong-cach-nhat-han-phan-4-a-653252/


http://www.webtretho.com/forum/f112/chia-se-kinh-nghiem-giu-nha-sach-gon-va-dep-theo-phong-cach-nhat-han-phan-5-a-707344/


http://www.webtretho.com/forum/f112/chia-se-kinh-nghiem-giu-nha-sach-gon-dep-theo-phong-cach-nhat-han-va-viet-hoa-phan-6-a-776574/


Link bài tổng hợp


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=15479562&postcount=133


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=15479590&postcount=134


http://www.webtretho.com/forum/f112/chia-se-kinh-nghiem-giu-nha-sach-gon-dep-theo-phong-cach-nhat-han-va-viet-hoa-phan7-817582/


Bạn MeTisuu, bạn Quytrang05, bạn 3chum show hình như đã hẹn đê! Ơi chị Vangvieng ơi! Chị cũng đang có gì để khoe đới!


Em hoàn cảnh đưa đẩy, chót có gì khoe hết rùi nên.........:D