Chiều nay đi làm về, nghe qua tình hình là bác GV có ý muốn về để đi bước nữa (chiều nay 2 bác ý đã gặp nhau rồi, tối về thấy điện thoại 3 -4 cuộc), mình vừa mừng cho chị, lại rất lo cho mình. Gần 3 năm nay quen dựa dẫm vào chị rồi, mai kia không biết sẽ xoay sở thế nào với 2 đứa con bé bỏng, không biết bấu víu vào đâu đây, haizz.


Mà mình cũng nhận thức là nên để các con chủ động, không nên phụ thuộc NGV qúa, nhưng mình rất lo lắng. Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ với em đi, không lẽ bỏ việc cơ quan về trông con suốt hay sao? Hay là lại tiếp tục thuê nữa đây? Em lăn tăn quá:((:((:((: