Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa. Năm nay được phân nhiệm vụ chuẩn bị cúng giao thừa, chưa biết như thế nào, lên mạng tìm thì thấy chiếc video này :))) Nói chung hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, mọi người nếu ai chưa biết thì có thể tham khảo!