:35: vợ chồng mình mơi lấy nhau chưa có nhiều tiền làm nhà lên cần sự tư vấn và thiết kế giùm của các anh chị đi trước. sơ đồ đất như sau: 134754


cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.