Chào các mẹ, mình vừa bán con attila cần mua xe mới gấp, mình thấy dáng Zip 100 nhỏ đẹp, Mẹ nào có xe cần thanh lý alo cho mình nhé mình sẽ gọi lại, Mình thích xe đăng ký năm 2007 trở về, cũ quá mình ngại đi rồi suốt ngày phục vụ xe mệt lắm. Các me ưu tiên giúp đỡ gấp nhe, không giờ mình như bị cụt chân vậy.


Số điện thoại: 098 238 0069. Cảm ơn các mẹ nhiều