Em gái của em đang chuẩn bị chuyển nhà thuê chỗ khác mà chưa biết nên thuê dịch vụ chuyển nhà nào. Ai biết giúp giùm em nha. Em cảm ơn!