Loại gạch trông đẹp nhưng dễ dính bẩn quá , lau không kịp là ố gạch luôn , các bạn có cách nào làm sạch được không chỉ giúp mình với .