Các mẹ ơi kíu với.


Mấy hôm vừa rồi trời HN nồm quá, hôm nay giở quần áo chomchom ra thấy mấy cái bị mốc.


Huhu quần áo đẹp mà có mặc mấy đâu, làm thế nào bây giờ.


Ai có mẹo gì tẩy mốc quần áo chỉ giáo cho mẹ chomchom với!!!!!


Thankssssssssssss