:(( các mẹ ơi,t ình hình là cái chiếu nhà em, trải dưới đệm,đợt trước tết e mới thay ga thì thấy vãn bt, hnay giở ra thay ga mới thấy nó bị mốc xanh lên :Silly: lại còn sinh cả ra mấy cái con đen đen bò lung tung :Silly::Silly::Silly::Sigh::Crying::Crying::Crying: e hãi quá, mang hết chăn chiếu gối ga đi giặt rồi, nhưng mấy cái con kia khả năng là vẫn còn vài(hoặc nhiều) mầm mống sống sót .... giờ giải quyết thế nào ạ !!!!


các mẹ kiú e với :Silly::Silly::Silly:


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: