Mình có ý định mua máy làm sữa chua tự làm ở nhà cho con ăn. Mà không biết phải chọn loại nào. Ly nhựa hay thủy tinh, loại có định giờ hay không định giờ, máy hiệu gì.... Các mẹ đảm đang có kinh nghiệm vụ này chia sẻ giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều.