Bể nước ngầm nhà em cũng lâu lâu rồi chưa rửa, giờ em mới chợt nhớ ra, chắc bẩn lắm rồi nên em đang tìm dịch vụ rửa bế ngầm.


Các mẹ đã ai từng sử dụng dịch vụ này thì cho em biết thông tin với, cho em xin địa chỉ liên lạc nữa. Cám ơn các mẹ nhiều.