Làm giá đỡ laptop handmade đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể làm giá đỡ laptop cho mình chỉ từ những ống nhựa PVC. Theo dõi cách làm giá đỡ ở đây nhé