Các thành viên thân mến.


Trong box Chăm sóc bé sơ sinh hiện tại có 2 topic thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều thành viên, đó là http://www.webtretho.com/forum/f854/cham-soc-tre-so-sinh-0-18-thang-tang-2-chuc-cac-be-hay-an-chong-lon-nhanh-nhanh-biet-bo-biet-chay-di-sieu-thi-cung-me-862716/index122.htmlChăm sóc bé từ 12 - 18 tháng. Xét thấy hai topic này có một phần trùng lặp (giai đoạn bé từ 12 đến 18 tháng), như vậy theo quy định của diễn đàn thì 2 topic này có thể bị gộp chung vào với nhau.


Hơn nữa, trước đây trong box này cũng đã từng có topic về chăm sóc bé từ 0 -6 tháng: http://www.webtretho.com/forum/f854/cham-soc-tre-so-sinh-0-6thang-tang-16-chuc-cac-con-nhu-loc-biec-tren-canh-biet-an-biet-ngu-biet-i-deu-la-ngoan-805820/, nhưng sau khi "lên tầng" thì các bạn lại đổi tên thành topic Chăm sóc bé từ 0 - 18 tháng, với mục đích là các mẹ có bé lớn hơn chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ có bé nhỏ hơn. Tuy vậy, nội dung topic với giai đoạn kéo dài như vậy không thuận tiện cho thành viên nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết. Do vậy, Smod2 tiếp tục mở topic http://www.webtretho.com/forum/f854/cham-soc-be-so-sinh-tu-0-6-thang-tang-17-cac-con-nhu-loc-biec-tren-canh-biet-an-biet-ngu-biet-i-deu-la-ngoan-875330/#post19585234 để nội dung các topic được cô đọng và tập trung hơn.


Chúc các bà mẹ ngày càng có nhiều kinh nghiệm hay để chăm sóc thiên thần nhỏ của mình :Angel:


Thân mến,


Smod2.