mọi người bảo tắm bằng nước lá chè xanh thì tốt, có tốt thật không mọi người ơi???