Các mẹ thông thái cho em hỏi vấn đề về trữ sữa mẹ với.


Con em chưa bú mẹ được hoàn toàn nên em phải vắt bớt cất tủ lạnh. Tuy nhiên có những khi cho bé bú bình ( sữa mẹ) thì còn thừa lại 10, 20, 30ml...


Những sữa bé bú thừa này mẹ nên uống luôn hay lại đổ vào bình trữ sữa ở ngăn mát trong tủ lạnh???


Nếu sữa lấy trong ngăn mát ra đã ủ nóng nhưng lại không dùng đến thì có nên bỏ lại vào tủ lạnh dùng trong lần sau không?


Có nên trộn lẫn sữa vắt ở các lần khác nhau vào 1 bình trữ sữa trong tủ lạnh không?


Các mẹ giúp em nhé.