. Bé nhà e ntnay là sao hả các chị. Đang đáng yêu nthe kia tự dưng bị nhìn thương e quá em tắm đủ các loại lá rồi hạt kê đay. Bôi gentrison rồi mà cũng k khỏi còn bị nặng hơn nữa. Các chị giúp e với hhuhu ,thương con quá đi mất