Các mẹ ơi.bé nhà e dk 5,5 tháng.bị sốt 38,5 e nghi la mọc răng vì thấy lợi bé bị sưng trắng.Có mẹ nào kinh nghiệm giúp e với.