Nhiều cơ quan và hệ thống của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện. Do đó, một số bà mẹ nghĩ rằng thị giác của trẻ sơ sinh chưa đủ trưởng thành để nhìn rõ mọi người và mọi vật xung quanh, nhưng một số bà mẹ lại muốn trẻ sơ sinh nhìn rõ một cách nhanh chóng. Điều này có lợi cho việc bồi đắp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Về vấn đề này, một số bà mẹ muốn biết, trẻ sơ sinh bao lâu thì có thể nhìn thấy rõ ràng?

Trên thực tế, mắt của trẻ sơ sinh đã có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng tại thời điểm này, não và dây thần kinh sọ của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và tạm thời không thể xử lý thông tin hình ảnh mà mắt trẻ nhìn thấy. Kết quả là trẻ sơ sinh chỉ có thể nhìn thấy 8-15cm trong một khoảng thời gian sau khi sinh. Người và vật trong vòng một cm bị mờ khi nhìn ra xa.

Có thể biết rằng, trẻ sơ sinh có thể nhìn rõ khi mẹ vừa bế trẻ vừa bú, lúc này trẻ sơ sinh có thể nhìn theo các vật chuyển động bằng mắt. Vào cuối tháng, trẻ sơ sinh có thể nhìn thấy khoảng cách. Với sự gia tăng này, bạn có thể nhìn thấy mọi người và mọi vật trong phạm vi từ 15 đến 30 cm trước mặt bạn và bạn có thể bắt đầu nhìn vào các vật thể.

Khi trẻ sơ sinh được hai hoặc ba tháng tuổi, chúng có thể nhìn thấy những người và sự vật ở xa hơn. Họ có thể cố định thị lực, kéo dài thời gian nhìn và cũng có thể di chuyển thị lực theo chuyển động của đồ vật. Cũng sẽ có các phản xạ bảo vệ như chớp mắt. Khả năng phân biệt màu sắc, nhưng màu sắc thú vị nhất là đen và trắng với độ tương phản mạnh.