Chào các mẹ..em xin hỏi chút ạ..bé nhà em được 2 tháng..mấy hnay mỗi lần bé ị rất khó khăn..có hôm rặn suốt ngày mà k ị..hôm sau ị thì em vẫn thấy phân bình thường..kb có phải be bi táo bón k ạ..và có mẹ nào có bé giống bé nhà e k