Các mẹ giúp e con e 3 tháng đang đi cầu bình thường ngày 1 lần tự dưng 1 tuần trở lại đây ko đi. E thụt cho bé thì phân mềm có nước h thì 4 ngày ko đi lại. Bé bú mẹ hoàn toàn... có nên thụt tiếp ko ạ