chả là em sắp sinh rôì, có vấn đề naỳ em chưa rõ lắm nên lê dép hoỉ các mẹ. Cái giấy lót phân su mình có thể dùng tiếp đến khi bé 2 tháng không các mẹ( đến khi có thể xi bé tè ấy)? Vì em thấy dùng giấy đó mềm mà kinh tế hơn newborn. Ban đêm mình vẫn dùng bỉm. Các mẹ có kinh nghiệm rồi chỉ em cái naỳ vớ ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều.