Con nhà mình mới gần 3 tháng. Gần đây tự nhiên không chịu ti mẹ cứ đút ti vào là khóc thét và day đầu ty. Ngoài ra ở phần hàm trên thấy hình 2 răng cửa rất rõ. Có phải do dấu hiệu sắp mọc. răng nên bé lười bú không? Mẹ nào biết vụ này tư vấn cho mình với