ku nhà e 10 tuần,cũng định rèn tự ngủ nhưng bé ti mẹ nên cứ buồn ngủ là ti mẹ dc 1 lúc là ngủ,minh hỏi các mẹ nào đã có kn chút là


1, nếu các bé ti mẹ thì cứ để bé ti ngủ rồi đặt xuống giường hay là đánh thức bé dạy rồi đặt cho tự ngủ


2, bình thường có lúc bé nhà tớ ngủ dc 1 tiếng đã tỉnh dạy đòi ti rồi ngủ tiếp,nếu rèn tự ngủ t hì có nên cho ti k,hay là cứ để khóc rồi tự ngủ tiếp,vì bé ti mẹ nên mình k biết bé ăn dc bao nhiêu,có đói k.


mong các mẹ trả lời giúp,mình muon rèn con tự ngủ vì bé nhà m cứ đòi bế đến khi ngủ say mới đặt dc,cảm ơn các mẹ nh