Con e 1 tháng 15 ngày.từ lúc sinh đến giờ toàn đi ị són phân vs vặn mình phải làm sao đây ạ???ngày cũng són vài chục lần còn ị ra trò thì chỉ 2.3 lần.có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ e vụ này với?