Con nhà mình được 9 tháng tuổi mà không có người trông nom, mình lại phải đi làm cả ngày nên muốn tìm chỗ gửi con để đi làm. Nhà mình ở Phố Nguyễn An Ninh, có mẹ nào đã từng gửi con ở khu vực này thì chỉ giùm mình nhé. Cám ơn các mẹ lắm lắm.