E nghe nói khi pha sữa hay pha bột cho con nếu con ăn còn dư thì phải ăn lại cho hết nếu khôg sau này con sẽ biếng ăn. Có ai có lý giải j hk.,giải thích cho e bít vs. Chứ mà ăn lại của thừa của con hk sao hết chỉ sợ 1 chuyện là mỗi lần đi đâu thì lăn đi thôi chứ mập qa xe nào chở nổi hjccccccccccc.........