Mình có dư 1 suất tiêm ở lò đúc cho bé trai tầm 4-5 tháng tuổi ngày 8/7. Mẹ nào cần nhắn mình mình cho bé nhé