⚡️Với tất cả mong muốn nhiều em bé được bú sữa mẹ hoàn toàn 100%


⚡️Không có mẹ ít hay thiếu sữa, vấn đề chỉ nằm ở chỗ-mẹ có quyết tâm kích sữa hay không? có thu xếp không công việc để ngồi kích hay không? và có thật sự tin là mình có sữa hay không? đơn giản thế thôi!


Loading interface...