Nhà em đang tính mua chiếu cói cho bé nằm, thấy mọi người mách dùng chiếu cói xuất Nhật cho bền, mát nhưng thấy giá hơi cao hơn các chiếu cói thông thường, mẹ nào mua rồi cho em xin cái nhận xét có nên mua hay không vậy