Mình thấy cách tắm bé trên Youtube ! cách tắm bé như vậy có đúng không các mẹ hãy cho mình lời khuyên nhé !