Các mẹ thông thái giúp e với. Bé nhà em được bà nội tập cho nằm võng sớm lắm lúc10 ngày tuổi đã nằm rồi. Lúc đó bà nói sợ còng lưng cháu nên kê gối bên dưới lưng. Vậy là e phải nằm với con. Giờ bé được 3 tháng lưng e đau nhứt không ngồi lâu cũng k nằm võng được. Có phải do e nằm võng k?