Bé nhà em mới được 20 ngày, cháu bị sẩn đỏ đầy mặt và đầu. mụn có đầu trắng, xung quanh đỏ. em mới bôi cho cháu thuốc mỡ kháng sinh tra mắt te ta cy lin thì các vầng mun đó khô đóng lại từng mảng vảy màu vàng, con vọ tay qua mặt là cảm giác cháu rất khó chịu. có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em cách chữa với ạ.