Bé nhà em được gần 1 tháng nhưng rất hay bị sặc sữa, cả sữa mẹ lẫn sữa bình.Em đã thử nhiều loại núm ty chống sặc, bình có van chống sặc nhưng vẫn không ăn thua. Bé cứ bị ho lên mấy cái rồi mới hết. Em lo quá đi mất, các mẹ có kinh nghiệm chỉ cho em với.