Mượn nick của vợ để đăng bài viết này, các mẹ xem và chia sẻ kinh nghiệm với mình nhe.


#1 Trụng bình sữa :


Từ ngày có con , ba bắt đầu quen với những công việc nhà vốn trước đây thuộc phần của chị của mẹ. Mọi người chắc hẳn ngạc nhiên lắm khi thấy ba lui cui làm mấy việc cỏn con cho con trai.Và trụng bình sữa là một trong những "nhiệm vụ" của ba.


Loay hoay với cả đống công việc, ba lúc nhớ lúc quên , lúc thì quên chìa khóa để đâu, ví tiền và điện thoại đi làm quên mang phải chạy về lấy.Và hôm nay thì ba quên cho nước khi trụng bình sữa. Cũng may là chỉ cháy chút xíu thôi, không là mẹ la ba rồi ^^.