Sao thế nhóc? Thấy bé ngủ rồi cũng muốn ngủ theo à?


Nhóc cún dễ thương quá, lại khôn nữa, ngủ gà ngủ gật rồi gác đầu lên người bé yêu để ngủ luôn, thiệt là bá đạo quá đi mà :))