Hồi mẹ nó mới sinh 2 đứa, mình có quay lại video bà nội tắm cho các cháu hồi còn chưa rụng rốn. Làm kinh nghiệm chia sẻ cho các mẹ !


https://www.youtube.com/watch?v=mwg5tIEXrH4


https://www.youtube.com/watch?v=nU-hTOxngYU