Các mẹ cho e hỏi con e mới được 14 ngày nhưng 3 hnay ăn xong toàn bị trớ. E k có sữa nên bé bú sữa ngoài hoàn toàn. Các nen cho e biết như vậy là bị làm sao với ạ. E xin cảm ơn