Mình có cho bé ra ngoài chơi mẹ rất thích thú và hỏi mẹ về mọi thứ xung quanh

bé bắt đâu có giai đoạn tìm hiểu với mọi thứ xung quanh rồi, giai đoạn này con hay tò mò và luôn tìm tòi