Kính thưa bác sĩ


Hiên nay có rất nhiều quảng cáo về căng da mặt với chi phí rất oke. Như các liệu pháp bằng laser, ánh sáng sinh học, căng da sinh học, căng da bằng liệu pháp và mỹ phẩm từ thiên nhiên, căng da không cần phẫu thuật và căng da chỉ vàng. Thì đâu là biện pháp hữu hiệu nhất và đáng tin dùng nhất hiện nay. Có phải tất cả các liệu quá căng da đều hữu hiệu hay không hay chỉ là những quảng cáo mang tính thương mại


Cảm ơn bác sĩ