Cho mình hỏi: sau khi căng da chỉ vàng 15 năm thì phẫu thuật lấy chỉ vàng ra hay chỉ vàng tự tiêu. Sau đó,bắt buộc phải căng da chỉ vàng tiếp hay căng chỉ khác có được không? Nếu không căng da nữa thì tốc độ lão hóa da có chậm hơn so với chưa từng căng da không?