Xin chào chương trình, chương trình có thể giải thích giúp tôi nguyên nhân hình thành lên nám và tàn nhang, ở độ tuổi nào thì xuất hiện nám và tàn nhang nhiều nhất? Cách điều trị để nám và tàn nhang vĩnh viễn không quay trở lại