Thưa bác sĩ!


Vài năm trở lại đây tôi thường nghe người ta hay nói đi căng da mặt. Vậy căng da mặt là gì? Khi nào thì chúng ta có thể căng da mặt được.