XIn bác sĩ cho biết hiện nay có bao nhiêu phương pháp trị nám. Theo bác sĩ thì trị nám bằng phương án hiện đại nào hiệu quả nhất!