Chuyên gia vui lòng cho biết các biến chứng có thể gặp phải nếu căng da chỉ vàng để mọi người cân nhắc. và cho hỏi, chi phí thực hiện 1 ca căng da chỉ vàng là bao nhiêu? Em cám ơn!