HMOs đã được khoa học chứng minh là dưỡng chất quý với sức khỏe đề kháng của trẻ, nổi bật là 5 loại HMOs đại diện cho 3 phân nhóm HMOs chính với lợi ích vượt trội lên sức đề kháng, giúp trẻ có được nền tảng sức khỏe vững chắc để phát triển trọn tiềm năng.

hình ảnhhình ảnh

hình ảnh

Nguồn do NAN cung cấp