Mời bạn vào địa chỉ sau để tìm hiểu rõ hơn các thông tin về bệnh loãng xương và đặt câu hỏi với chuyên gia:
http://www.dhgpharma.com.vn/davitabone/Lý Nguyễn / Thông tin được cung cấp bởi DHG Pharma