Ngày 6/12 tại HN, Vinschool đã ký thỏa thuận hợp tác với FCE Vietnam để triển khai chương trình “Lãnh đạo bản thân” (The Leader in Me) của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey.
Thông tin và hình ảnh được cung cấp bơi nhãn hàng Vinschool.