Bác sĩ cho mình hỏi:


Sự khác biệt giữa việc uống nước bình thường hoặc nước muối tự pha và uống Enterolyte để bù nước là gì? Tại sao ta nên dùng Enterolyte để bù nước?