hình ảnh
Audiobooks from Audible


Ứng dụng Audible là một thư viện với hơn 180000 cuốn sách âm thanh, postcard và các kênh âm thanh. Giúp bạn nâng cao khả năng nghe Tiếng Anh của mình


Bạn có thể nghe online hoặc offline và có thể lưu dữ liệu về thiết bị cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu hay bất kỳ lúc nào.


Một số cuốn sách nổi bật như:


• The Girl on the Train


• Harry Potter


• The Martian


• Trevor Noah’s Born a Crime


Ứng dụng bao gồm rất nhiều thể loại như:


•Fiction


•Learning


•News & Politics


•Podcasts


•Science & Tech


•Newspapers & Magazines


•Business, Comedy


•Wellness & Meditation


Ứng dụng tự động đồng bộ bookmark, ghi chú, và clip yêu thích của bạn giữa iPad, iPhone, iPod Touch, Android hoặc Thiết bị Windows 10.


...


Bạn có thể download ứng dụng: TẠI ĐÂY


Chúc bạn có nhứng trải nghiệm thú vị cùng Audible